HKHM2024

BM @ MY LNAHKHM2024Pendapat @ My LNAPerpaduan @ My LNAUTAMA

Kisah Perpaduan

Oleh Pak Tua Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu aku mula menjadi seorang pemandu GRAB. Demi kelansungan hidup, pekerjaan aku di dunia glamor...

AMBM @ MY LNAHKHM2024Kajian Sosial @ My LNAPendapat @ My LNAUTAMA

Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2024 – MALAYSIA MADANI: JIWA MERDEKA

“Mamak.. teh tarik satu, tapau” Komposisi ayat mudah yang menggabungkan bahasa kaum yang majmuk di Malaysia dan sering kita gunakan tanpa kekok di...

Member