AMWanita @ My LNA

Dasar Perpaduan Negara dibangunkan bagi memupuk, mengukuh dan memelihara perpaduan rakyat

532

PUTRAJAYA 15 Februari 2021 – Dasar Perpaduan Negara telah dibangunkan buat pertama kalinya sebagai payung utama kepada agenda perpaduan negara yang berteraskan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Lalu Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 telah digubal bagi menyokong dasar tersebut.

Menurut Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamed Sadique di dalam ucapan beliau di Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 yang diadakan secara maya pada hari ini, ianya mengandungi aspirasi dan rangkaian strategi yang lebih terperinci bagi menterjemahkan agenda perpaduan negara.

“Tahun 2021 adalah tahun permulaan tindakan dan pelaksanaan kedua-dua dokumen tersebut. Untuk itu, Kementerian Perpaduan Negara sedang di peringkat memuktamadkan pelan tindakan perpaduan negara.

Pelan tindakan ini seterusnya menggaris dan memperincikan peranan semua pihak dalam menjayakan agenda perpaduan negara.” kata beliau.

Majlis Pelancaran Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030 telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada hari ini. Proses pembangunan Dasar Perpaduan Negara tersebut melibatkan pelbagai pihak termasuk agensi Kerajaan, pertubuhan bukan Kerajaan (NGO), ahli akademik, pakar perpaduan serta jentera perpaduan sehingga di peringkat akar umbi seperti Jawatankuasa Kawasan Rukun Tetangga (KRT) dan Sekretariat Rukun Negara (SRN).

Rangka Tindakan (Blueprint) Perpaduan Negara 2021-2030 pula disusun seiring Dasar Perpaduan Negara dan ianya memperjelaskan dengan lebih komprehensif strategi pelaksanaan serta sasaran yang hendak dicapai.

Dokumen dasar tersebut boleh diperolehi di laman web Kementerian Perpaduan Negara di https://www.perpaduan.gov.my/


Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

AMBM @ MY LNAKomuniti @ My LNAPendidikan @ My LNA

Mahasiswa UM selami budaya orang asli Temuan di Ulu Chembong

Projek Regain Experience Asli’s Life atau lebih mesra disebut sebagai Projek REAL...

AMBM @ MY LNAGaya Hidup @ My LNAPelancongan @ My LNAUTAMA

Prestasi jumlah kedatangan pelancong antarabangsa adalah baik – Ahmad Zahid

PUTRAJAYA, 19 Julai 2024 – Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Dr. Ahmad...

AMBM @ MY LNAKesihatan @ My LNA

Program kerjasama AADK-MAIS sediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan dadah

SELANGOR, 19 Julai 2024 – Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) bersama Majlis Agama...

AMBernamaBM @ MY LNAKesihatan @ My LNA

Penerbitan Summary Of The Malaysia National Cancer Registry Report 2017-2021

KUALA LUMPUR, 19 Julai 2024 (Bernama) – Kanser terus meningkat sebagai penyakit kronik,...