Pendidikan

Video Ucapan Dr Maszlee untuk pelajar-pelajar baru Universiti Awam

Video Ucapan YB Dr Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia untuk pelajar-pelajar baru Universiti Awam

Di dalam video ini Dr Maszlee berharap agar para pelajar dapat mengambil peluang ini untuk mendapatkanilmu sebanyak mungkin di universiti dan memainkan peranan yang aktif dan pro aktif sebagai mahasiswa.

Tambah beliau, Mahasiswa juga wajar mendekatkan diri dengan masyarakat dan berperanan untuk menjadi agen perubah di dalam masyarakat dengan mendidik masyarakat atau melakukan perkara-perkara yang dapat menyelesaikan masalah mereka.

Beliau juga berharap agar para pelajar dapat membanggakan ibu bapa, keluarga, msayarakat dan juga negara.

Video kredit kepada pejabat Menteri Pendidikan Malaysia