HIGHLIGHTS Luar Negara

Malaysia Komited Bekerja Rapat Dengan Negara Luar

24 Oktober 2021- Malaysia memperbaharui komitmen kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di mana negara percaya ini adalah satu pengiktirafan dan platform terbaik untuk bekerjasama dengan pihak antarabangsa serta menangani masalah di seluruh dunia.

Menerusi satu kenyataan media Kementerian Luar Negeri pada Ahad, Malaysia gembira terpilih baru-baru ini untuk kali ketiga kepada Majlis Hak Asasi Manusia (HRC) PBB untuk penggal 2022-2024 dan seebagai ahli HRC, Malaysia berharap dapat meningkatkan hak asasi manusia di Malaysia dan luar negara dengan bekerja rapat dengan semua negara dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan melalui penglibatan konstruktif , kerjasama, inklusif, ketelusan dan saling menghormati.

“Dalam menyokong hasrat lama PBB untuk mencapai dunia bebas senjata nuklear, Malaysia akan terus memainkan peranan aktif dalam pelucutan senjata nuklear mempengerusikan Jawatankuasa Hari Penghapusan Senjata Nuklear yang akan datang pada Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklear (NPT) yang kesepuluh untuk menegaskan tanggungawab dan komitmen mereka terhadap perjanjian yang telah dilakukan serta pelaksanaan.

“Malaysia menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai negara yang berkecuali karbon menjelang tahun 2050 untuk beralih ke masa depan yang lebih lestari dan tahan iklim dan berharap dapat menyertai Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFCCC COP-26) yang dijadualkan diadakan di Glasgow, United Kingdom dari 31 Oktober hingga 12 November 2021,” katanya.

Mengulas lanjut, Malaysia percaya ada keperluan mendesak PBB untuk menangani pandemik COVID-19 termasuk memastikan vaksin dapat diakses, adil dan berpatutan.

“Malaysia berharap dapat bekerjasama dengan keluarga dunia dan terlibat dengan agensi PBB dan Negara Anggota untuk membina negara yang lebih baik selepas wabakCOVID-19 melanda. Di samping itu, Malaysia juga komited untuk memainkan peranan yang lebih dari segi kesihatan dengan bekerjasama dengan semua pihak yang
berkepentingan dalam pelbagai isu yang berkaitan dengan kesihatan.

“Menyedari bahawa manusia adalah satu keluarga besar, Malaysia bergabung dengan 192 yang lain Negara PBB dalam meraikan Hari Bangsa-Bangsa Bersatu yang disambut setiap tahun pada 24 Oktober untuk memperingati ulang tahun berkuat kuasa Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1945.”