SEMASA

Senarai Pekerjaan Kritikal

9 Januari 2020 – Talent Corporation Malaysia Berhad telah menerbitkan satu dokumen bertajuk SENARAI PEKERJAAN KRITIKAL (COL) DI MALAYSIA semalam.

Menurut dokumen tersebut, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pemantauan Kemahiran Kritikal (Critical Skills Monitoring Committee / CSC) dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11) dengan mandat untuk memantau ketidakseimbangan kemahiran.

” CSC dipengerusikan secara bersama oleh Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) dan Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA), yang merupakan dua agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM).

Salah satu daripada objektif utama CSC ialah membangunkan COL untuk dijadikan sebagai sebuah platform bagi menyelaraskan dasar pembangunan modal insan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi serta TVET, peningkatan kemahiran, penyaluran biasiswa dan urusan imigresen.

CSC telah menerbitkan COL pada setiap tahun semenjak 2015. COL merupakan rujukan berasaskan bukti bagi pekerjaan yang mendapat permintaan tinggi dan berdepan dengan masalah kekurangan tenaga kerja dalam pasaran buruh Malaysia.” jelas Talent Corporation Malaysia Berhad.

Dokumen SENARAI PEKERJAAN KRITIKAL (COL) DI MALAYSIA tersebut boleh dimuat turun di SINI.