Perintah Kawalan Pergerakan

MITI bertanggung jawab kebenaran untuk pergerakan pekerja bagi pihak industri yang diluluskan

20 Mac 2020 – Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Mengenai Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada hari ini telah memutuskan bahawa kebenaran…