MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

Perintah Kawalan Pergerakan

MITI bertanggung jawab kebenaran untuk pergerakan pekerja bagi pihak industri yang diluluskan

20 Mac 2020 – Mesyuarat Khas Menteri-Menteri Mengenai Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada hari ini telah memutuskan bahawa kebenaran untuk pergerakan pekerja bagi pihak industri yang diluluskan dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI). Menurut MITI dalam kenyataan…