MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

pac

AM

Respons MED terhadap laporan PAC berhubung isu dana disalur ke firma pembangun ‘kereta terbang’

PUTRAJAYA 28 November 2019 – Kementerian Pembangunan Usahawan (MED) tampil memberikan maklum balas terhadap Laporan Jawatankuasa Kira kira Wang Negara (PAC) Parlimen Keempat Belas Berhubung Pembangunan Air Mobility di bawah MED, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Industri (MITI) dan Jabatan…