Majlis Amanat Tahun 2021 dan Pelancaran Pelan Strategik Organisasi Kementerian Kerja Raya (KKR) 2021 – 2025

AM

Program Aku Janji Zero Potholes dilancarkan semula

kerja-kerja penampalan jalan berlubang dilaksanakan dalam tempoh masa 24 jam (secara sementara) daripada penemuan ataupun aduan kerosakan.

Member