MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

kuala baram

KUALITI UDARA BERTAMBAH BAIK SETELAH PEMBAKARAN TERBUKA DI KUALA BARAM, MIRI, BERJAYA DIPADAMKAN – MESTECC & JAS

30 OGOS, MIRI – Kualiti udara di Kuala Baram bertambah baik setelahoperasi bersepadu oleh agensi-agensi kerajaan berjaya memadamkankebakaran pada 27 Ogos 2019. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim(MESTECC) melalui Jabatan Alam Sekitar sentiasa memantau kualiti udarapada setiap…