MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

igp

PERUTUSAN TAHUN BAHARU 2020 – KPN

Syukur ke hadrat Yang Esa kerana dengan rahmat dan izin-Nya jua, kita diberi kesempatan untuk menempuh gerbang 2020 dengan fajar tahunbaharu yang bakal melabuhkan tirai 2019. Semoga kedatangan 2020 ini membawa bersamanya, semangat dan azam baharu untuk kita mempertingkatkan lagi…