MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

Hari Tanah Lembap Sedunia 2021

Malaysia telah daftarkan 7 kawasan sebagai Tapak Ramsar

2 Februari 2021 – Tema sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia pada tahun ini adalah “Wetlands and Water” atau “Tanah Lembap dan Air”, di mana tema ini mengetengahkan sumbangan tanah lembap terhadap kuantiti dan kualiti air bersih. Di Malaysia, tanah lembap…