MY LNA AGENCY

Life News Agency Malaysia

getah asli

Pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 9.3 peratus pada November 2019

PUTRAJAYA 15 Januari 2020 – Pengeluaran getah asli Malaysia telah meningkat pada November 2019 iaitu sebanyak 9.3 peratus kepada 53,019 tan metrik berbanding 48,528 tan metrik pada Oktober 2019. Menurut Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia di…