Dato’ Sri Azalina Othman Said

AMBM @ MY LNAUTAMA

Penyemakan Kadar Fi Akuan Berkanun Di Bawah Akta Berkanun 1960 [Akta 783]

PUTRAJAYA, 13 Januari 2023 – Kerajaan telah bersetuju menyemak semula kadar fi akuan berkanun (statutory declaration) mengikut peruntukan seksyen 4, Akta Akuan Berkanun...

Member