Bukit Bendera

Bukit Bendera tapak rizab biosfera Malaysia yang ketiga

11 Jun 2022 – Pencalonan Bukit Bendera, Pulau Pinang sebagai tapak rizab biosfera Malaysia yang ketiga negara telah diluluskan oleh…