AM niaga Video

Video : BELANJAWAN 2020 : INFOGRAFIK DARI MED

Kementerian Pembangunan Usahawan (MED) menyambut baik Belanjawan 2020 yang dilihat memberi penekanan yang signifikan kepada usaha membangunkan kapasiti dan daya saing golongan usahawan terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan golongan B40 serta M40 di Malaysia. Sebagai susulan pelancaran Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030) dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (SPV2030), Belanjawan 2020 ini merupakan titik tolak pada sinergi penting untuk melonjak ekonomi Negara dengan rantaian inisiatif yang inklusif, mapan dan komprehensif.

Bagi mengungguli Negara Keusahawanan 2030, Belanjawan 2020 ini akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh MED dengan memberi fokus kepada program pembangunan usahawan berimpak tinggi. Belanjawan pada kali ini memperlihatkan banyak insentif yang diberikan untuk merangsang pembangunan usahawan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara.