Ramkarpal Singh A/L Karpal Singh

AMBM @ MY LNAHak Asasi @ My LNAParlimen @ My LNAUTAMA

RUU kesalahan menghendap perlu dibentang semula di sidang Parlimen akan datang

PUTRAJAYA 8 Februari 2023 – Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang Dan Reformasi Institusi) Ramkarpal Singh A/L Karpal Singh memaklumkan bahawa sejak...

Member