NURFLIX

Kesan Pandemik, Nurflix Bina Rangkaian Media Islamik Antarabangsa

Platform penstriman video dengan kandungan Islamik, Nurflix giat memperkasa empayar mereka agar tidak terhenti akibat pandemik COVID-19 sejak inisiatifnya dilancarkan…