Home Muhammad Muqharabbin Mokhtarrudin

Muhammad Muqharabbin Mokhtarrudin

EkonomiPolitikz10

BAJET 2023 : Pemulihan dan kelangsungan ekonomi negara dan seluruh rakyat

KUALA LUMPUR, 8 Oktober 2022 – Bajet 2023 diyakini mampu menjadi pemangkin kepada pemulihan dan kelangsungan...