MRANTI

MAKERSLAB MRANTI AKAN MEMPERLUASKAN DAN MEMPERCEPATKAN PEMBEKALAN IDEA

KUALA LUMPUR 25 April 2022 – Di kala dunia beralih ke era Revolusi Perindustrian Ke-4 (IR4.0), peluang dalam kecerdasan buatan…