malaysia

10 PENERBIT UNIVERSITI SASAR JUALAN HAK CIPTA 30 JUDUL DI PESTA BUKU ANTARABANGSA INDONESIA

JAKARTA, 5 Sept. – Selari dengan saranan Menteri Pendidikan agar universiti awam di Malaysia menggiatkan usaha penterjemahan dan pengantarabangsaan karya…