Grafin

Sains, Teknologi & Komunikasi @ My LNA

Cecair Nano berasaskan grafin mampu jimatkan kos dan tidak tinggalkan jejak pemasangan

KUALA LUMPUR 18 April 2022 – Cecair nano berasaskan grafin berupaya meningkatkan pemindahan haba dan mengurangkan penggunaan tenaga (kWh) pada kadar purata 20...

Member