Automobil @ My LNA

Automobil @ My LNAEkonomi @ My LNAMY LNA

Belanjawan 2024 : Perkukuh EV & Ekosistem Mobiliti Hijau

CYBERJAYA, 14 OKTOBER 2023 –Insititut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii) menyambut baik Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Menurut MARii, langkah...

Other News