BM @ MY LNAHak Asasi @ My LNAKomunikasi Digital @ My LNAParlimen @ My LNAUTAMA

Kerajaan serius terhadap perlindungan data peribadi – Gobind

110
Menteri Digital, Gobind Singh Deo. Kredit Foto : Jabatan Penerangan Malaysia (JaPen)

KUALA LUMPUR, 10 Julai 2024 – Kerajaan telahpun hari ini membentangkan Rang Undang-undang untuk meminda Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Pindaan ini menunjukkan bahawa Kerajaan memandang serius masalah ketirisan data peribadi.

Menurut Menteri Digital, Gobind Singh Deo di dalam sidang media di Parlimen hari ini, dalam tempoh Oktober 2023 hingga Mac 2024, statistik jumlah aduan yang diterima menunjukkan trend peningkatan sebanyak 5.1% pada tahun 2024 berbanding tahun 2023.

Katanya sebanyak 322 aduan penyalahgunaan dan pelanggaran data peribadi telah diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi (PDP). Sebanyak 157 aduan telah diterima pada suku keempat tahun 2023 manakala 165 aduan diterima pada suku pertama tahun 2024.

“Bagi statistik pelanggaran data peribadi secara khususnya, trend meningkat dengan lebih ketara iaitu sebanyak 41% pada tahun 2024 berbanding tahun 2023. Pada suku keempat tahun 2023, Pejabat Pesuruhjaya PDP telah menerima sebanyak 27 notifikasi pelanggaran data peribadi berbanding pada suku pertama tahun 2024, sebanyak 38 notifikasi pelanggaran data peribadi telah diterima.

Berdasarkan statistik tahun 2023, Pejabat Pesuruhjaya PDP telah menerima sebanyak 779 aduan penyalahgunaan dan pelanggaran data peribadi. Manakala pada tahun ini sehingga bulan Jun 2024, sebanyak 288 aduan telah diterima oleh Pejabat Pesuruhjaya PDP. Walaupun secara purata terdapat sedikit penurunan di atas usaha penguatkuasaan berterusan oleh Pejabat Pesuruhjaya PDP, namun angka statistik ini masih membimbangkan.” ujar Gobind.

Melalui cadangan pindaaan itu, aspek-aspek khusus yang diperkukuhkan dalam Akta tersebut, termasuk memastikan pelantikan Pegawai Perlindungan Data dilaksanakan oleh sesebuah organisasi yang mengawal data serta peruntukan data berkaitan perlindungan data adalah dipatuhi :

  • Setiap organisasi (Pengawal Data atau Pemproses Data) perlu memberitahu Pesuruhjaya PDP megenai pelantikan pegawai tersebut.
  • Pindaan ini akan mewujudkan tanggungjawab untuk setiap pengawal data untuk melaporkan sebarang insiden pelanggaran data peribadi dalam tempoh secepat yang boleh dilaksanakan. Dan sekiranya pelanggaran data itu mengakibatkan apa-apa kemudaratan yang ketara kepada subjek data, pengawal data tersebut perlu bertindak dengan segera utuk membuat laporan itu. Kegagalan pengawal data untuk melaporkan sebarang insiden sepertimana yang dinyatakan apabila disabitkan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM250,000 atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.
  • Pindaan ini akan mewujudkan hak kemudahalihan data di mana seseorang subjek data boleh meminta pengawal data untuk menghantar data peribadinya kepada pengawal data pilihannya. Ini akan memudahcarakan proses alihan data yang diperlukan mengikut keadaan-keadaan tertentu.
  • Pindaan ini juga mengenakan hukuman dalam keadaan di mana berlakunya sebarang pelanggaran kepada undang-undang sedia ada, daripada RM300,000 atau pemenjaraan selama tempoh tidak meleibihi 2 tahun atau kedua-duanya kepada RM1,000,000 (Satu Juta Ringgit) atau dipenjarakan selama tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

Menurut Gobind pindaan-pindaan itu menunjukkan bahawa Kerajaan memandang serius keperluan untuk melindungi data khususnya dalam dunia digital di mana data akan memainkan peranan yang penting dalam teknologi baharu seperti kecerdasan buatan (AI).

“Pindaan ini berniat untuk memastikan tidak ada data yang digunakan tanpa persetujuan pemilik data tersebut dan untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan data semasa penggunaan platform-platform digital yang sedia ada
dan bakal duwujudkan pada masa hadapan selari dengan perkembangan baharu dalam bidang teknologi.

Kerajaan berharap pindaan kepada Akta ini akan mendapat sokongan seluruh Ahli Parlimen selepas ia dikemukakan di Dewan untuk diluluskan dalam sesi ini.” ujarnya.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *